Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De L’océan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanDe L’océan en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier of prijsaanvraag formulier op de website(s) aan
De L’océan verstrekt.

De L’océan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

VERWERKINGSDOELEINDEN
De L’océan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.

Daarnaast kanDe L’océan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.

DUUR VAN DE BEWARING/VERWERKING
De L’océan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.

DELEN MET DERDEN
De L’océan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De L’océan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. De L’océan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De L’océan maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de
eventuele Adwords-advertenties van De L’océanbij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De L’océan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. De L’océan heeft hier geen invloed op. De L’océan heeft Google geen toestemming gegeven om via De L’océan verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar hello@brasserieflandria.be. De L’océan zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
De L’océan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De L’océan
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De L’océan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met hello@brasserieflandria.be.

De L’océan is als volgt te bereiken:
Email: sabine.mestach@skynet.be